HANDVEST VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVEN - camping

Camping de La Pascalinette®

HANDVEST VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Camping de La Pascalinette®, ingeschreven onder nummer 52531056100010 RCS van het handelsregister in Toulon, hecht grote waarde aan de bescherming van uw persooonsgegevens en het respect voor uw uw privacy. De camping verbindt zich ertoe om, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals die sinds 25 mei 2018 in alle landen van de Europese Unie geldt, te zorgen voor naleving van deze bepalingen.
Het handvest is bedoeld om aan te geven hoe en wanneer bepaalde persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, verzameld en gebruikt mogen worden. Om u beter van dienst te kunnen zijn, en om de kwaliteit van onze service telkens weer te verbeteren.
Dit handvest is dus voor u net zo belangrijk als voor ons, omdat wij u zo een fijne vakantie kunnen bieden en u zeker weet dat we uw vertrouwen niet zullen beschamen.


1. Wanneer wordt er van uw gegevens gebruik gemaakt?

2. Om welke gegevens gaat het?

U kunt er echter voor kiezen om ons bepaalde informatie niet te verstrekken. Dat kan echter betekenen dat u geen gebruik kunt maken van een deel van de diensten en functies die wij aanbieden. De informatie die essentieel is voor het leveren van onze diensten en functies wordt met een sterretje aangegeven op onze formulieren. Telefonisch of bij onze receptie kunt u nadere uitleg krijgen.

3. Hoe worden mijn gegevens gebruikt?

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor:

Als u bij het boeken van een verblijf of een verzoek om contact hebt aangegeven dat u informatie (informatie, nieuws en promotionele aanbiedingen) en gepersonaliseerde inhoud wilt ontvangen, dan kunnen we uw gegevens gebruiken voor deze vormen van communicatie.

Vous pouvez, à tout moment, vous opposer à nos communications commerciales en cliquant sur le lien de désinscription ou en suivant la procédure d’opposition indiquée sur ces communications, ou en nous contactant selon les modalités décrites à l’article 8 ci-après.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen onze commerciële communicatie door te klikken op de link waarmee u zich kunt afmelden, of door de bezwaarprocedure te volgen die hierbij wordt vermeld, of door contact met ons op te nemen zoals beschreven in Artikel 8 hieronder.

We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u relevante reclameboodschappen door te geven op websites van derden of op sociale mediaplatforms. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de voorwaarden voor het gebruik van uw gegevens op de desbetreffende sites en/of externe platforms.
De navigatiegegevens worden met name verzameld met behulp van cookies. Zie artikel 9 voor meer informatie hierover.

4. Doel van het verzamelen van uw gegevens

De via uw navigatie op onze site verzamelde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

Wanneer u deelneemt aan een quiz, geeft u ons een bepaalde hoeveelheid gegevens. Die zijn essentieel voor uw deelname en, indien u wint, voor toekenning en uitkering van uw prijs.

Bovendien kunnen we met uw voorafgaande toestemming deze gegevens gebruiken om u informatie (actualiteiten, nieuwtjes en promotionele aanbiedingen) en gepersonaliseerde informatie toe te sturen.

5. Hoe zijn uw persoonsgegevens beschermd?

Om uw gegevens te beschermen, is een strenge beveiligingsprocedure ingevoerd. De gebruikte gegevens worden gecodeerd en beveiligd met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) om deze via een beveiligde verbinding op een speciaal netwerk te beheren en veilig over te zetten. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in Europa.

6. Bewaartermijn van uw gegevens

We kunnen uw gegevens op uw verwijderen. Aan het einde van de bovengenoemde termijnen, inclusief uw verzoek tot verwijdering, kunnen uw gegevens echter ibewaard worden om aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen te voldoen (bijv. de verplichting om facturen 10 jaar te bewaren in navolging van artikel L.123-22 van het Franse Wetboek van Koophandel) en/of tijdens de gebruikelijke verjaringstermijn en/of in geval van een geschil voor de duur van de daarover lopende procedure.

7. Veiligheidsmaatregelen voor het bewaren van uw gegevens

We nemen alle voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, en met name om te voorkomen dat deze wordt gewijzigd of beschadigd, of dat onbevoegden er toegang toe hebben.
In overeenstemming met de 2016/679-verordening van 27 april 2016 verbinden onze onderaannemers zich ertoe de organisatorische en technische middelen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens toe te passen.

8. Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de wet, hebt u het recht om te weten welke persoonlijke gegevens er over u verzameld zijn, ze te bekijken, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt uw voorkeuren met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie (profilering, nieuwsbriefabonnement …) wijzigen en verzoeken om overdracht van uw gegevens ten behoeve van uzelf of van een derde partij.

In toepassing van de artikelen 14 tot en met 22 van de regeling 2016/679 van 27 april 2016, heeft elke natuurlijke persoon die gebruik wil maken van deze mogelijkheden recht op het volgende:

Om gebruik te kunnen maken van deze rechten, dient u dit per brief kenbaar te maken aan het volgende adres:
Camping Pascalinette – 1800, ancien chemin de Hyères – 83250 La Londe-les-Maures

9. Cookie-beleid

Een cookie is een klein bestand dat wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone en waarmee uw gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen om navigatie te vergemakkelijken en bepaalde functies toe te staan.

Cookies stellen ons in staat om informatie over uw browsergeschiedenis te bewaren. Ze helpen ons uw gedrag en interacties met de site te begrijpen, waardoor wij veranderingen kunnen doorvoeren om uw ervaring en navigatie op de site gemakkelijker en logischer te maken.

Sommige cookies zijn essentieel voor het gebruik van de media, andere maken het mogelijk om de weergegeven inhoud te optimaliseren en aan te passen, en weer andere om advertenties te tonen. Ze identificeren een gebruiker niet persoonlijk, maar identificeren een browser of een apparaat.

De meeste browsers accepteren deze cookies automatisch, maar u kunt ze verwijderen of weigeren ze in te schakelen. Elke browser is anders. Controleer in het helpmenu van uw browser hoe u de voorkeuren voor cookies kunt wijzigen. Het gedrag van de site blijft hetzelfde en alle functies blijven toegankelijk.

Tijdens het browsen op onze site, kan het systeem drie soorten cookies installeren in uw apparaat:

Wij verzamelen deze informatie om de kwaliteit van uw ervaring tijdens uw bezoek aan onze site te verbeteren: we verkopen deze informatie niet en dragen deze niet over aan derden.

10. Rechtsgrondslagen voor het verwerken van uw gegevens

In overeenstemming met de geldende wetgeving, gebruiken we voor het verwerken van uw gegevens verschillende juridische grondslagen, waaronder:

* Het legitieme belang mag de rechten en vrijheden van de gebruikers niet schenden. Voorbeelden van legitieme belangen genoemd in de AVG zijn fraudepreventie, direct marketing en het delen van gegevens binnen een groep van bedrijven.

Onze medewerker voor gegevensbescherming (DPO) zorgt voor naleving van ons privacybeleid. U kunt contact met hem opnemen in geval van een klacht – per post of via ons contactformulier.