HANDVEST VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVEN - camping

Camping de La Pascalinette®

HANDVEST VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Camping de La Pascalinette®, ingeschreven onder nummer 52531056100010 RCS van het handelsregister in Toulon, hecht grote waarde aan de bescherming van uw persooonsgegevens en het respect voor uw uw privacy. De camping verbindt zich ertoe om, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zoals die sinds 25 mei 2018 in alle landen van de Europese Unie geldt, te zorgen voor naleving van deze bepalingen.
Het handvest is bedoeld om aan te geven hoe en wanneer bepaalde persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, verzameld en gebruikt mogen worden. Om u beter van dienst te kunnen zijn, en om de kwaliteit van onze service telkens weer te verbeteren.
Dit handvest is dus voor u net zo belangrijk als voor ons, omdat wij u zo een fijne vakantie kunnen bieden en u zeker weet dat we uw vertrouwen niet zullen beschamen.


1. Wanneer wordt er van uw gegevens gebruik gemaakt?

 • wanneer u een verblijf boekt bij Camping de La Pascalinette®;
 • wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief;
 • wanneer u contact met ons opneemt.

2. Om welke gegevens gaat het?

 • Uw persoonsgegevens (naam, voornaam), uw postadres, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, faxnummer, geboortedatum, geslacht, uw betaalmethode, burgerservicenummer, kenteken.
 • Informatie over uw reisgenoten, waarvan u vooraf toestemming hebt gegeven die te mogen gebruiken.
 • De informatie die u ons persoonlijk verstrekt om een verblijf te boeken, om met ons in contact te komen (contactaanvraag, prijs of brochure), of om contact op te nemen met onze klantenservice.
 • Uitwisseling van uw gegevens per brief, via e-mail, chatdienst, telefoongesprekken of sociale netwerken, antwoorden op tevredenheidsenquêtes.
 • Informatie met betrekking tot gebruik van onze website en/of onze app. Informatie die u verstrekt bij een sollicitatie op een vacature op onze jobsite (CV, sollicitatiebrief, foto).
 • De gegevens worden automatisch verzameld: wanneer u op onze site surft, kunnen wij gegevens verzamelen over: het besturingssysteem, de browser of apparaten (computer, tablet, smartphone) die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze site en onze diensten, uw locatie zoals uw IP-adres, uw browsergeschiedenis en uw interacties met de inhoud van de site, zoals bezochte pagina’s, gebruikte zoektermen en hoe vaak u onze site bezoekt.

U kunt er echter voor kiezen om ons bepaalde informatie niet te verstrekken. Dat kan echter betekenen dat u geen gebruik kunt maken van een deel van de diensten en functies die wij aanbieden. De informatie die essentieel is voor het leveren van onze diensten en functies wordt met een sterretje aangegeven op onze formulieren. Telefonisch of bij onze receptie kunt u nadere uitleg krijgen.

3. Hoe worden mijn gegevens gebruikt?

 • Voor het maken en bevestigen van een reservering: om de betaling te incasseren, uw reservering te bevestigen, en om u per sms, e-mail of via de mobiele app van informatie over uw verblijf te voorzien.
 • Om u op de hoogte te houden van de stand van zaken op over de camping en ons laatste nieuws, maar ook om u gepersonaliseerde aanbiedingen en diensten aan te kunnen bieden.
 • Om technische tests uit te voeren om onze site te optimaliseren, om onze tools en diensten te verbeteren om u een optimale navigatiebeleving te bieden.
 • Om te reageren op uw verzoeken, verwachtingen en klachten bij het gebruik van ons contactformulier, om de behandeling door onze klantenservice te monitoren en te optimaliseren.
 • Om na uw verblijf via ons enquêteformulier uw mening en ervaringen te toetsen.
 • Om uw deelname aan acties en wedstrijden op sociale netwerken (Facebook, Instagram) mogelijk te maken.
 • Om de wet te kunnen respecteren en mee te kunnen werken aan verzoeken van een rechtbank, de naleving van de voorwaarden te verzekeren, de autoriteiten op de hoogte te stellen in geval van handelingen die in strijd zijn met de wet en om onze rechten te beschermen in geval van letsel of schade.
 • Om uw klachten te kunnen behandelen: wanneer u telefonisch contact opneemt met onze klantendienst, via het contactformulier op de site of op een andere manier die u ter beschikking staat (sociale netwerken, enz.), gebruiken wij uw gegevens om u te kunnen beantwoorden en een oplossing voor uw klacht te vinden, uw klacht te kunnen beheren en er opvolging aan te kunnen geven, verbetering van de klantenservice.
 • Om te zorgen voor naleving van de wet en rechterlijke uitspraken.

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor:

 • reageren op een verzoek van een administratieve of gerechtelijke autoriteit, een vertegenwoordiger van de wet, een hulpfunctionaris of een rechterlijk bevel,
 • zorgen voor naleving van onze algemene verkoopvoorwaarden en van dit handvest,
 • onze rechten te beschermen en/of schadevergoeding te verkrijgen voor schade die we kunnen lijden of om de gevolgen ervan te beperken,
 • elke handeling voorkomen die in strijd is met de geldende wetgeving, met name het voorkomen van frauderisico’s.

Als u bij het boeken van een verblijf of een verzoek om contact hebt aangegeven dat u informatie (informatie, nieuws en promotionele aanbiedingen) en gepersonaliseerde inhoud wilt ontvangen, dan kunnen we uw gegevens gebruiken voor deze vormen van communicatie.

Vous pouvez, à tout moment, vous opposer à nos communications commerciales en cliquant sur le lien de désinscription ou en suivant la procédure d’opposition indiquée sur ces communications, ou en nous contactant selon les modalités décrites à l’article 8 ci-après.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen onze commerciële communicatie door te klikken op de link waarmee u zich kunt afmelden, of door de bezwaarprocedure te volgen die hierbij wordt vermeld, of door contact met ons op te nemen zoals beschreven in Artikel 8 hieronder.

We kunnen uw gegevens ook gebruiken om u relevante reclameboodschappen door te geven op websites van derden of op sociale mediaplatforms. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de voorwaarden voor het gebruik van uw gegevens op de desbetreffende sites en/of externe platforms.
De navigatiegegevens worden met name verzameld met behulp van cookies. Zie artikel 9 voor meer informatie hierover.

4. Doel van het verzamelen van uw gegevens

De via uw navigatie op onze site verzamelde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Beheer van uw klantaccount.
 • Uw winkelmandje.
 • Beheer van betalingstransacties.
 • Cliëntrelatiebeheer (telefoon/e-mail).
 • Beheer van uw verblijf.
 • Het verzenden van gerichte commerciële aanbiedingen via e-mail, mobiele mededelingen, sociale netwerken, externe websites of anderssoortige ondersteuning.Gestion de la satisfaction client.
 • Klanttevredenheidsmanagement.
 • Opstellen van statistieken, analyses, selecties.
 • Meting van het gebruik van de site (mobiel en computer) en mobiele applicaties.
 • Organiseren en beheren van quizzen en advertenties.

Wanneer u deelneemt aan een quiz, geeft u ons een bepaalde hoeveelheid gegevens. Die zijn essentieel voor uw deelname en, indien u wint, voor toekenning en uitkering van uw prijs.

Bovendien kunnen we met uw voorafgaande toestemming deze gegevens gebruiken om u informatie (actualiteiten, nieuwtjes en promotionele aanbiedingen) en gepersonaliseerde informatie toe te sturen.

5. Hoe zijn uw persoonsgegevens beschermd?

Om uw gegevens te beschermen, is een strenge beveiligingsprocedure ingevoerd. De gebruikte gegevens worden gecodeerd en beveiligd met behulp van het SSL-protocol (Secure Socket Layer) om deze via een beveiligde verbinding op een speciaal netwerk te beheren en veilig over te zetten. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in Europa.

6. Bewaartermijn van uw gegevens

 • De gegevens die ons rechtstreeks verstrekt worden, zoals vermeld in artikel 2, worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor de verwerking.
 • Navigatiegegevens worden maximaal 13 maanden bewaard.
 • Gegevens met betrekking tot potentiële klanten worden maximaal 3 jaar bewaard vanaf het laatste contact dat u met ons hebt opgenomen.
 • De gegevens met betrekking tot de identiteitsdocumenten die u naar ons verzendt wanneer u uw recht op toegang of rectificatie uitoefent, worden voor een periode van maximaal 12 maanden bewaard.
 • De informatie met betrekking tot het recht van bezwaar tegen het ontvangen van commerciële uitingen van derden, wordt bewaard voor een maximale duur van 3 jaar, vanaf het moment van uw bezwaarmaking.

We kunnen uw gegevens op uw verwijderen. Aan het einde van de bovengenoemde termijnen, inclusief uw verzoek tot verwijdering, kunnen uw gegevens echter ibewaard worden om aan onze wettelijke, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen te voldoen (bijv. de verplichting om facturen 10 jaar te bewaren in navolging van artikel L.123-22 van het Franse Wetboek van Koophandel) en/of tijdens de gebruikelijke verjaringstermijn en/of in geval van een geschil voor de duur van de daarover lopende procedure.

7. Veiligheidsmaatregelen voor het bewaren van uw gegevens

We nemen alle voorzorgsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen, en met name om te voorkomen dat deze wordt gewijzigd of beschadigd, of dat onbevoegden er toegang toe hebben.
In overeenstemming met de 2016/679-verordening van 27 april 2016 verbinden onze onderaannemers zich ertoe de organisatorische en technische middelen voor de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens toe te passen.

8. Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de wet, hebt u het recht om te weten welke persoonlijke gegevens er over u verzameld zijn, ze te bekijken, te corrigeren, bij te werken of te verwijderen. U kunt uw voorkeuren met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke informatie (profilering, nieuwsbriefabonnement …) wijzigen en verzoeken om overdracht van uw gegevens ten behoeve van uzelf of van een derde partij.

In toepassing van de artikelen 14 tot en met 22 van de regeling 2016/679 van 27 april 2016, heeft elke natuurlijke persoon die gebruik wil maken van deze mogelijkheden recht op het volgende:

 • recht op toegang,
 • recht op rectificatie,
 • recht van bezwaar en verwijdering van de verwerkte gegevens,
 • het recht om bezwaar te maken tegen profilering,
 • recht op beperking van gebruik van de gegevens,
 • recht op overdracht van zijn gegevens.

Om gebruik te kunnen maken van deze rechten, dient u dit per brief kenbaar te maken aan het volgende adres:
Camping Pascalinette – 1800, ancien chemin de Hyères – 83250 La Londe-les-Maures

9. Cookie-beleid

Een cookie is een klein bestand dat wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone en waarmee uw gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen om navigatie te vergemakkelijken en bepaalde functies toe te staan.

Cookies stellen ons in staat om informatie over uw browsergeschiedenis te bewaren. Ze helpen ons uw gedrag en interacties met de site te begrijpen, waardoor wij veranderingen kunnen doorvoeren om uw ervaring en navigatie op de site gemakkelijker en logischer te maken.

Sommige cookies zijn essentieel voor het gebruik van de media, andere maken het mogelijk om de weergegeven inhoud te optimaliseren en aan te passen, en weer andere om advertenties te tonen. Ze identificeren een gebruiker niet persoonlijk, maar identificeren een browser of een apparaat.

De meeste browsers accepteren deze cookies automatisch, maar u kunt ze verwijderen of weigeren ze in te schakelen. Elke browser is anders. Controleer in het helpmenu van uw browser hoe u de voorkeuren voor cookies kunt wijzigen. Het gedrag van de site blijft hetzelfde en alle functies blijven toegankelijk.

Tijdens het browsen op onze site, kan het systeem drie soorten cookies installeren in uw apparaat:

 • technische cookies: ze zijn bedoeld om uw navigatie op de site mogelijk te maken, om de veiligheid van de site te waarborgen en om u toegang te geven tot de verschillende functionaliteiten en diensten van de site;
 • staistische cookies: meten de aanwezigheid van bezoekers, navigatie en interactie met de site;
 • advertentiecookies: bieden reclame op maat aan van sites van derden, op basis van uw profiel en uw interesses.

Wij verzamelen deze informatie om de kwaliteit van uw ervaring tijdens uw bezoek aan onze site te verbeteren: we verkopen deze informatie niet en dragen deze niet over aan derden.

10. Rechtsgrondslagen voor het verwerken van uw gegevens

In overeenstemming met de geldende wetgeving, gebruiken we voor het verwerken van uw gegevens verschillende juridische grondslagen, waaronder:

 • de uitvoering van een contract,
 • de naleving van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld: het bewaren van facturen),
 • in ons legitieme belang *,
 • wanneer u uw toestemming hebt gegeven.

* Het legitieme belang mag de rechten en vrijheden van de gebruikers niet schenden. Voorbeelden van legitieme belangen genoemd in de AVG zijn fraudepreventie, direct marketing en het delen van gegevens binnen een groep van bedrijven.

Onze medewerker voor gegevensbescherming (DPO) zorgt voor naleving van ons privacybeleid. U kunt contact met hem opnemen in geval van een klacht – per post of via ons contactformulier.